EXPLOSION VENTING DEVICE , Diaphram angular convex design type MO

EXPLOSION VENTING DEVICE , Diaphram angular convex design type MO

Design

The explosion venting (protective) device " MO 64 x 32 " with conventional doomed diaphragm is produced in accordance with Czech standard ČSN EN14797 and supplementary standards. The protective device consists of frame (1) which forms a seat for diaphragm and of conventional doomed diaphragm (4) and support (3) with bursting (protective) element (7), which is a determinative component for adjustment of bursting pressure value (static activating pressure) and hold a diaphragm (4) with gaskets (12) on contact surface of flange. Tethering element secures the diaphragm not to be flying off

 

 

Platí pro celou typovou řadu a odvozené varianty.

Assembly

Requirements of ČSN EN 14797 and ČSN EN 14491 shall be kept during assembly of device. Must be consider a fact during a using , that the diaphragm shall not be in service covered in dust and dust shall not to embed in vicinity of diaphragm Install the device on a flat sealing surface or on the counter-flange of the same size using a number of screws given by the flange diameter. The contact sealing surface of the flange or wall should be smooth, flat and there should not be any signs of deformation, stamp or other damage on it. It must be stiff enough to catch force changes induced by the retaining element in case of an incidental explosion. To prevent deformation of the diaphragm sealing surface, you are not allowed to use rubber or other sealing materials for sealing the flanged connection as they could deform the flange during its tightening and so tightness of the diaphragm itself could be disturbed. Silicon sealant is used under the flanged connection or frame (4) having appropriate thermal endurance such as LUKOPREN- S 9780/ -50 to 200 °C.

ZÁKLADNÍ
TYPOVÁ ŘADA


MO 64x32/05
MO 64x32/10

Hodnota za zlomkovou čárou udává statický otvírací tlak membrány v kPa.

Technické parametry

Technické parametry pojistného zařízení se vyznačují nízkou hmotností, použitím pro vysoké teploty, dlouhou životností zařízení vysokou odlehčovací účinností EF, která je rozhodujícím faktorem pro efektivní odlehčení výbuchu. Vyhovuje požadavkům ČSN EN 14 797 i požadavkům ČSN EN 14 491 používaných v zemích Evropské unie. Jako zařízení stanovené dle zákona č. 22/97Sb. a nařízení vlády č. 176/97 Sb. je typově odzkoušeno autorizovanou státní zkušebnou AO 210.

Certifikát typu FTZÚ 02 ATEX 0038
Pstat statický pojistný tlak nastavitelný 3-20 kPa
Pred, max maximální redukovaný explozní tlak 95 kPa
(dp/dt) red, max maximální redukovaná rychlost narůstání tlaku 2,1 MPa .s-1
Tmax maximální teplota pro těsnění pryž 100 / *silikon 100 oC
EF odlehčovací účinnost 90-95%
A účinná odlehčovací plocha podle typu 0,186 m2
materiál kataforéza , *nerez, komaxit, zinek  

Připojovací rozměry

Rozměry standardních připojovacích rámů jsou uvedeny na zvláštním listu.

Záruka

Výrobek je pojištěn. Výrobce poskytuje záruku na výrobek po dobu jeho životnosti za podmínky provádění pravidelných revizí servisem výrobce v termínech podle druhu expozice výrobku.

Certificates

Atex 037 CZ
Atex 037 EN
Atex 037 CZ Dod
Atex 037 EN Dod
 

Attachments